Editorial Maig 2018

El mes de maig és aquell moment de l’any en què prepararem el pagament dels impostos anuals, sigui en societats o en renda, així com la preceptiva aprovació i dipòsit dels comptes anuals. En [...]