El dret a la legítima

El testament és el document en el qual una persona disposa de quina manera es distribuiran els seus béns després de la seva defunció. El principi general és el de lliure disposició del testador [...]