Matriu de riscos

És important que qualsevol societat tingui ben definits tots els seus processos o fases intervinents en la prestació dels seus serveis. En la identificació dels seus processos ha de detectar els [...]