In Andorra

La incorporació d’Andorra al Single Euro Payments Area (SEPA) permetrà realitzar pagaments a qualsevol dels països inclosos a la zona SEPA amb un únic compte i una única targeta. Això permetrà que les transferències bancàries entre comptes dels països del SEPA siguin instantànies i amb un cost mínim

Les innovacions tecnològiques dels últims anys i la necessitat de generar un entorn més segur en l’àmbit de les transaccions financeres, han obligat a Europa a fomentar un nou marc legal, recollit en la Directiva “PSD2”, de serveis de pagaments. El text té per objectiu millorar la seguretat contra fraus i promoure la innovació en l’ús de sistemes de pagament a través d’internet. A més, “PSD2” vol crear un entorn favorable a l’agilitació de les operacions de pagament a través del mòbil i d’internet.

El Principat d’Andorra està més prop de convertir-se en membre de la zona única de pagament en euros, el Single Euro Payments Area (SEPA), mitjançant l’adaptació de la llei 8/2018 dels serveis de pagament i els diners electrònics i l’aprovació del seu reglament que regula amb detall el règim jurídic dels serveis de pagament. El reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, estableix mesures per facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros. Aquesta normativa s’emmarca en el compliment de l’Acord monetari amb la UE, el desenvolupament de la qual és necessari perquè Andorra pertanyi al SEPA.

SEPA és l’àrea en la qual ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa

La incorporació de l’activitat de serveis de pagament i de diners electrònics en l’economia d’Andorra, que serà supervisada per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), podria contribuir al fet que sistemes de pagament electrònic, utilitzats cada vegada de manera més habitual, s’estableixin al Principat. Això obre la porta d’entrada, per exemple, al comerç online, que fins ara ha estat limitat perquè nombroses empreses que operen en internet no inclouen Andorra en les seves transaccions.

Però què és SEPA i quins beneficis ens aportarà?

SEPA és l’àrea en la qual ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, amb independència del lloc en què es trobin. L’àmbit geogràfic inclou els 28 estats membres de la Unió Europea, així com Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Mònaco, San Marino i Suïssa (i, en un futur proper, Andorra).

La incorporació d’Andorra al SEPA permetrà als ciutadans d’Andorra mitjançant un únic compte, una única targeta i uns instruments de pagament amb idèntiques característiques, realitzar pagaments a qualsevol dels països inclosos a la zona SEPA, amb el benefici que les transferències bancàries entre comptes dels països del SEPA seran instantànies i tindran un cost mínim.

Convertir-se en un país de la zona SEPA suposarà per a Andorra un pas més cap a una major integració econòmica i monetària, al mateix temps que permetrà crear un escenari dinàmic i innovador del que trauran profit tant els consumidors com les empreses. És a dir, un espai únic europeu de pagaments en euros en el qual tots els mitjans de pagament estaran harmonitzats mitjançant l’ús de tres instruments bàsics: les transferències, els deutes domiciliats i les targetes de pagament.

En quin punt es troba Andorra en la regulació dels serveis de pagament i els diners electrònics?

Aquest mes de juliol el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei que modifica la Llei dels serveis de pagament i diners electrònics. Aquest text té per objectiu incorporar la Directiva europea 2015/2366 “PSD2” per reforçar la seguretat contra fraus i promoure la innovació en aquest àmbit. En la compareixença setmanal de l’11 de juliol del ministre portaveu i alhora titular de Finances, Jordi Cinca va explicar que amb aquesta novetat legislativa es consolida l’homologació internacional en matèria de serveis de pagament el que suposarà un increment de l’atractiu del Principat per a les inversions estrangeres. El text està actualment en tràmit parlamentari i, per tant, en les properes setmanes els diferents grups parlamentaris podran introduir les esmenes que considerin oportunes, de tal manera que es pugui debatre el text en seu parlamentària per a la seva aprovació.
Les novetats més rellevants de la modificació consisteixen en una nova reserva d’activitat per a la prestació de dos nous serveis de pagament: els serveis d’iniciació de pagaments i els serveis d’informació de comptes; la incorporació de nous actors diferents als tradicionals que prestin serveis de pagaments, i l’establiment d’un règim més protector dels drets dels usuaris dels serveis de pagament.

El Principat d’Andorra es troba en ple procés de regulació financera en un àmbit innovador, canviant i encara poc desenvolupat, i ho fa atenent a la seva voluntat d’integració europea, d’acord amb les obligacions contretes arrel de l’Acord Monetari amb la UE. Això, no obstant això, lluny de ser un obstacle, ha de suposar una oportunitat a aprofitar pels diferents operadors econòmics.

 

Meritxell Alarcón
Advocada
Virtus Advocats

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.