In Advisory

(2a PART)

Un cop analitzades les causes que duen a una empresa a plantejar-se un procés de reestructuració empresarial, ens endinsem en els diferents mètodes

En l’anterior article d’aquesta secció vàrem introduir les causes que poden portar a decidir a l’equip directiu d’una empresa començar un procés de reestructuració empresarial.

Un cop definides les causes tant internes com externes, vam aproximar al lector als diferents tipus de reestructuració existents i ens vàrem centrar en:

 • Fusions i adquisicions d’empreses: en que una empresa és absorbida per una altra. Es produeix una transacció de compra-venta.
 • Escissions i segregacions: on és la pròpia empresa que es desprèn d’una branca de la seva activitat per poder guanyar en eficiència i reestructurar els costos empresarials.


En ambdós casos es necessària la intervenció d’uns assessors experts en aquests tipus d’operacions per varis motius:

 • Operació complexa: Requereix diferents enfocaments i coneixements.
 • Operació extraordinària: Per la seva singularitat i excepcionalitat
 • Els propietaris que venen el seu negoci no tenen experiència en aquest tipus de transaccions i al mateix temps no disposen del temps per involucrar-se en aquest tipus de negociacions.

Les reestructuracions empresarials ens ajuden a solucionar les ineficiències detectades en la nostra empresa i poder créixer i crear valor amb una estructura més sòlida

Destaquem les dues àrees més rellevants de l’assessorament que van des de la consultoria estratègica fins als assessors legals i comptables:

Consultoria estratègica o de negocis:

 • Actuació prèvia a la transacció.
 • Definició dels criteris de cerca d’empreses objectes a ser comprades.
 • Imprescindible en aquelles operacions en les que l’empresa compradora no coneix bé el sector de l’empresa adquirida.

Assessors legals i comptables:

 • Garanteixen que els estats financers de la companyia objecte de compra corresponen a la realitat de l’empresa. (Realització de les “Due Diligence”).
 • Assessorament sobre l’estructura legal i els aspectes fiscals de l’operació.
 • Intervenció en la negociació per defensar els interessos del comprador/venedor.
 • Elaboració del contracte de compra-venta i altres acords relacionats.
 • Preparació de tot tipus de notificacions a tercers (organismes públics, proveïdors, clients, treballadors…)
 • També se’n encarreguen de les relacions amb les entitats financeres que participen en l’operació.
 • Assistència en tot el procés de reestructuració empresarial.

Les reestructuracions empresarials ens ajuden a solucionar les ineficiències detectades en la nostre empresa i a poder créixer i crear valor amb una estructura més sòlida, però son processos complexes on l’assessorament d’un expert en aquest tipus d’operacions es vital.

 

Xavier Puiggròs Ribera
Economista
Departament d’Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.