In Customer Experience

És un mètode per a generar idees innovadores que centra la seva eficàcia a entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris. Prové de la forma en la qual treballen els dissenyadors. D’aquí el seu nom, que en espanyol es tradueix de forma literal com a “Pensament de Disseny”, també es pot entendre com “La forma en la qual pensen els dissenyadors”.

Una característica fonamental de la metodologia Design Thinking és que està centrada en l’usuari i en els problemes que a aquest se li poden plantejar i en l’empatia. Aquests 2 conceptes estan estretament relacionats, és primordial fer prèviament una composició de lloc, una anàlisi de la situació, tenir consciència d’on estem i què necessitem.
El procés de Design Thinking el realitzem per mitjà de 5 accions fonamentals

Empatitzar
Comencem amb una profunda comprensió de les necessitats dels usuaris implicats en la solució que estiguem desenvolupant o buscant i també del seu entorn. Hem de ser capaços de posar-nos en la pell d’aquestes persones per a ser capaces de generar solucions conseqüents amb les seves realitats. Hem de ficar-nos en la pell i al cap dels usuaris i dels seus problemes

Definir
Durant l’etapa de definició filtrem la informació recopilada durant la fase d’Empatia i ens quedem amb el que realment aporta valor i ens porta a l’abast de noves perspectives interessants. Identificarem problemes les solucions dels quals seran clau per a l’obtenció d’un resultat innovador.

Idear
L’etapa d’Ideació té com a objectiu la generació de quantes més opcions, millor. No hem de quedar-nos amb la primera idea que se’ns ocorri. En aquesta fase, les activitats afavoreixen el pensament expansiu, no hi ha límits i no hem de tenir prejudicis de valor. Tot pot valer i en moltes ocasions les idees més estranyes són les que generen les solucions més innovadores.

Prototipar
Per mitjà del prototipat construïm un model “ràpid” que ens ajudarà a donar forma al que fins ara era una idea o concepte. A partir d’aquest moment ja existeix una cosa física, alguna cosa que podem visualitzar o que podem tocar, encara que per descomptat es pot tractar d’una cosa virtual en el cas d’una aplicació informàtica, etc. Baixem al pla real o de la terra el que fins ara era una cosa etèria.

Testar
Enllaça amb la fase anterior en la qual havíem creat el prototip, ara el provem amb l’ajuda del públic objectiu cap al qual s’orienta la solució que estem desenvolupant. Una vegada obtingut el feedback, incorporarem les conclusions per a millorar la solució que busquem.
Un resum gràfic senzill de tot el procés de disseny el tenim en el gargot de Daniel Newman. En ell podem observar com de l’aparent caos i de la incertesa, dels pensaments, de les múltiples idees i camins, per mitjà de la recerca i de la creació de prototips tot es va aclarint. Al final resulta l’enfocament, la solució, simple i senzilla. D’aquesta manera es produeix la innovació i el disseny.

 

 

 

Ana Cervero

Dissenyadora gràfica

Departament Customer Experience

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.