In Advisory

L’economia nacional es desaccelera i el PIB augmenta un 2,7% al tercer trimestre

Tot i el creixement del 2,7% del PIB durant el tercer trimestre de 2018, queda palesa la desacceleració de l’economia ja que en els trimestres anteriors aquesta creixia a ritmes més elevats.

Aquest creixement, com es pot observar en el gràfic, és tres dècimes inferior al del segon trimestre, que es va situar en el 3%, i s’accelera la frenada, ja que al primer trimestre va ser del 3,2% i l’últim trimestre de l’any passat del 3,5%.

Aquest alentiment ve determinar principalment per la pèrdua de dinamisme en el sector industrial ja que aquest sector, és el que més està exposat a l’evolució dels mercats exteriors, que com venen dient les autoritats competents en aquest àmbit, també s’estan desaccelerant.

Un exemple pràctic d’aquest fet, és l’evolució de les exportacions ja que el seu creixement s’ha vist minvat ja que la variació interanual a l’agost va ser del 2,7% quan el Juliol del mateix any es situava al voltant del 4,2%.

Tot i aquetes dades, l’economia catalana segueix creixent per sobre de la mitjana espanyola que al tercer trimestre va ser del 2,5% segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ,quan el trimestre anterior es va situar en el 3,1%.

Addicionalment, aquestes dades demostren que Catalunya segueix creixent per sobre les previsions inicials ja que l’Autoritat Fiscal Independent (Airef) havia previst un PIB per a Catalunya al tercer trimestre del 2,4%.

Segons les autoritats competents, aquesta desacceleració es produeix en un context on l’economia internacional i de la zona euro creix menys del previst degut a les grans tensions internacionals, l’encariment del preu del petroli i la fi de les polítiques monetàries expansives per part del Banc Central Europeu (BCE).

Font: INE i IDESCAT

 

 

Xavier Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.