In Advisory

Taxa d’atur

Durant el mes passat es van publicar les dades definitives de l’evolució de la taxa d’atur per al primer trimestre de 2018. Les dades no són molt encoratjadores ja que aquesta taxa va augmentar un 0,2% respecte l’últim trimestre de l’exercici anterior. Així i tot, hem de ressaltar que les dades reflecteixen una millorança respecte el mateix període que l’exercici anterior ja que la disminució interanual és del 2% aproximadament.

Com podem observar la tendència a la baixa d’ambdues taxes d’atur des del primer trimestre del 2017 coincideix, però a Catalunya sempre s’ha situat entre 3-4 punts percentuals per sota de la mitjana espanyola. Cal destacar que en el primer trimestre de 2018, mentre que la taxa d’atur a nivell estatal augmentava 0,2 punts, la catalana disminuïa al voltant del 0,5.

 

Tipus d’interès

L’Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar un 0,8% a l’abril en relació al mes anterior, però va retallar la seva taxa interanual un punt percentual, fins a l’1,1%, segons les dades definitives publicades el mes passat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que coincideixen amb els avançats a finals del mes d’abril.

Estadística assenyala que en el descens de la taxa interanual de l’IPC d’abril ha influït principalment l’abaratiment del gas i dels paquets turístics i els serveis d’allotjament, enfront de l’augment que van experimentar en el mateix mes de 2017.

Cal tenir en compte que la Setmana Santa, que acostuma impulsar el preu dels serveis turístics, es va celebrar durant el 2017 a l’abril i aquest any al març.

Després d’haver registrat al gener una taxa interanual del 0,6%, la més baixa en 16 mesos, l’IPC interanual va tornar al febrer a superar el 1%, tendència que es va mantenir al març i a l’abril.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.