In Advisory

Durant els últims anys, el deute públic ha estat una de les grans febleses de l’economia espanyola i que ha arribat a suposar el 100% del PIB del país.

Aquest deute té un cost financer en forma d’interessos per a tots els ciutadans d’aquest país. Els pressupostos de l’estat contemplaven per a l’exercici 2018 una despesa de 31.547 milions d’euros, només en interessos. I encara que no ho sembli, aquesta xifra suposa un descens de l’1,9% respecte al cost en interessos de deute pressupostat en l’exercici anterior i és la xifra més baixa des de 2012.

El cost del deute ha anat augmentant durant els exercicis on la crisi ha tingut més impacte al país fins a estabilitzar-se durant l’exercici 2014 després d’un augment important des del 2012 a causa principalment del rescat de la banca espanyola amb fons europeus.

La regulació dels tipus d’interès fixats pel Banc Central Europeu ha estat un dels elements més importants per a l’estabilització del cost financer del deute públic espanyola en els últims anys ja que ha permès a l’estat finançar-se a un tipus d’interès que s’acosta al 0%.

 

Xavier Puiggròs Ribera
Economista
Departament d’Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.