In Advisory

Els indicadors d’activitat global presenten una continua desacceleracion de l’economia mundial. Aquesta moderació del creixement, ja comentada en articles anteriors, respon a llastos que s’estimen temporals (com l’impacte de la nova normativa d’emissions europea en el sector automobilístic). Així, l’escenari exposat per aquests indicadors i pels agents d’anàlisi econòmica és que s’estima una desacceleració del creixement mundial del 3,7% en 2018 al 3,4% en 2019, per la qual cosa s’espera que l’economia global mantingui un avanç significatiu i d’acord amb la mitjana històrica.

Les dades del PMI a nivell europeu, índex de sentiment empresarial, indiquen que els empresaris entenen que estem en un procés de desacceleració econòmic.

Los indicadores de actividad global presentan una continúa desaceleracion de la economía mundial. Esta moderación del crecimiento, ya comentada en artículos anteriores, responde a lastres que se estiman temporales (como el impacto de la nueva normativa de emisiones europea en el sector automovilístico). Así, el escenario expuesto por estos indicadores y por los agentes de análisis económico es que se estima una desaceleración del crecimiento mundial del 3,7% en 2018 al 3,4% en 2019, por lo que se espera que la economía global mantenga un avance significativo y en consonancia con el promedio histórico.

Los datos del PMI a nivel europeo, índice de sentimiento empresarial, indican que los empresarios entienden que estamos en un proceso de desaceleración económico.

 

Xavi Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.