In Andorra

Estem en un procés de canvi legislatiu, que se centra en la importància que tenen els subjectes obligats en la lluita contra el blanqueig de capitals, exigint-los que adoptin mesures adequades per afrontar aquestes amenaces. Una de les eines de gestió i identificació dels riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme que han d’utilitzar aquests subjectes obligats és el denominat Estudi de Risc Individual (ERI).

 

M’aplica a mi el BC / FT?

El primer és determinar a qui se’ls aplica la llei BC / FT. En l’article 2 de la Llei 14/2017 s’especifica qui són els subjectes obligats i, com podrem comprovar, inclou a gran part del sistema financer en sentit ampli i altres professionals com immobiliàries i advocats.

Pertanyeràs als subjectes obligats financers, si ets una persona física o jurídica que pertany a entitats operatives del sistema financer, companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida, corredors d’assegurances, institucions de gir i sucursals situades a Andorra d’entitats operatives del sistema financer o companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida.

D’altra banda, seràs subjecte obligat en l’exercici de la teva activitat si ets comptable extern, assessor fiscal, auditor, notari, advocat, economista, gestor, proveïdor de serveis a societats, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les persones físiques o jurídiques no residents que, a través de sucursals mitjançant la prestació de serveis sense establiment permanent, realitzin en el principat d’Andorra activitats de la mateixa naturalesa o si desenvolupes la teva activitat en el sector immobiliari, del joc o de l’art.

Els subjectes obligats han de comptar amb òrgans i procediments de control adequats que garanteixin una correcta identificació i coneixement dels seus clients per detectar activitats sospitoses. Les obligacions són de caràcter operatiu, tecnològic, organitzatiu i formatiu als empleats. Entre elles, s’estableix en l’article 5 de la Llei 14/2017, l’obligació de realitzar l’ERI.

 

Què és l’ERI?

L’Estudi de Risc Individual (ERI) és una eina que serveix a cada subjecte obligat a identificar i gestionar adequadament el risc de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme a què està exposat. Es tracta d’un procés d’autoavaluació personalitzada del propi negoci, adaptat a les dimensions i característiques d’aquest, amb l’objectiu de detectar aquelles àrees vulnerables i els riscos reals per a reforçar-les amb mesures de control que redueixin el risc fins a un nivell acceptable.

L’ERI s’ha de documentar per escrit, ha de contenir el contingut mínim, sempre adaptat a les dimensions i característiques de cada negoci, que estan desenvolupades en l’article 3 de la Llei 14/2017 i considerar tots els factors de risc rellevants, relatius a clients, països o zones geogràfiques, productes, serveis, operacions i canals de distribució.

Aquest procés d’autoavaluació consisteix en 4 etapes:

  1. Identificació dels riscos: els subjectes obligats han d’avaluar el risc dels clients, dels productes i dels serveis oferts, de les zones geogràfiques on treballa el subjecte obligat, de les transaccions i mitjans utilitzats o admesos pels moviments o transaccions de fons i dels canals de distribució.
  2. Anàlisi dels riscos: analitzar els riscos detectats en termes de probabilitat que succeeixin i l’impacte que suposaria.
  3. Gestió dels riscos detectats: aplicar estratègies de control de riscos, basades en l’anàlisi efectuat, així com implementar les polítiques i procediments de control intern corresponents.
  4. Monitorització i revisió dels riscos: efectuar un monitoratge i revisió constant dels riscos detectats, així com de les mesures de mitigació implementades.

L’ERI s’ha d’actualitzar periòdicament, mínim cada 3 anys si no succeeixen canvis significatius en les variables utilitzades que justifiquin una revisió abans d’aquest termini.

Així mateix, es posarà a disposició de la UIFAND quan ho requereixi expressament a partir del dia 18 de juliol de el 2019.

En definitiva, l’objectiu final de l’ERI és poder determinar el nivell de risc global que presenta cada subjecte obligat en el seu conjunt i l’incompliment d’aquesta obligació provoca dures sancions per als subjectes obligats.

No realitzar l’ERI es considera una infracció molt greu de les que preveu la Llei 14/2017 amb sancions que poden arribar als 300.000 euros per a les persones físiques, o fins a 1.000.000 euros per a les persones jurídiques. I no realitzar-lo de forma adequada o suficient, objectiva i realista, es considera infracció de tipus greu, sancionat amb multes de fins a 25.000 euros en el cas de persones físiques o de fins a 90.000 euros per a persones jurídiques.

Haurem d’esperar al dia 18 de juliol de 2019 per advertir els primers requeriments i possibles sancions econòmiques i d’inhabilitació dels seus administradors davant la falta de compliment de la normativa.

Estem en un procés de canvi legislatiu, que se centra en la importància que tenen els subjectes obligats en la lluita contra el blanqueig de capitals, exigint-los que adoptin mesures adequades per afrontar aquestes amenaces. Els canvis poden arribar a ser complexes pel que el nostre equip pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la confecció de l’ERI, si tens qualsevol dubte consulta’ns.

 

 

Maritxell Alarcón
Advocada

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.