In Customer Experience

Per a la construcció d’un bon equip de treball hem de revisar les estructures organitzatives donant suport i suport a les àrees que més ho necessitin per a garantir l’èxit. Per a això, s’han d’implantar noves metodologies i eines que ens ajudin dia a dia a millorar els processos i aconseguir així més dinamisme en la gestió del canvi.

Per a aconseguir ser més àgils en els processos i alhora més efectius, devem no solament implantar noves tecnologies i metodologies, sinó també realitzar un canvi de cultura a través de la formació i el talent dels membres de l’organització.

Si bé és cert, que fer ús de les noves tecnologies i saber adaptar-se als canvis és indispensable, l’element comú i irreemplaçable en totes les empreses és el capital humà, i, per tant, direm que el més important. Tota organització està formada per persones que creguin un equip humà i professional, el qual duu a terme els assoliments i avanços, per la qual cosa resulten ser els responsables de la bona evolució i trajectòria de l’empresa.

En aquest punt, els responsables de l’organització al costat d’una cuidada planificació del treball, es posen al servei dels seus equips per al desenvolupament de noves estratègies que permetin als seus membres ser més eficaços i, per conseqüència, més autònoms en l’execució de processos i projectes per als nostres clients.

Per a poder aconseguir un equip més compromès i compenetrado entre els membres de l’equip de CIM realitzem un TeamBuilding, és a dir, unes activitats grupals per a la cohesió grupal.

Al seu torn, aquesta activitat ens va fer ser conscients dels biaixos que genera treballar amb persones diferents i d’altres àrees. També ens va donar una visió real del pensament de tots els membres, vam ser conscients de les diferències i les formes de treball diverses que hi ha entre nosaltres. Acceptem que són la diversitat, les opinions i els raonaments diferents els que generen innovació i estratègies diferents, que ens porten directament a un creixement a nivell grupal i professional. I tot això, en el seu conjunt, aporta el màxim valor als projectes.

 

 

 

Alba Gascón
Client Experience

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.