In Advisory

Claus i estructures necessàries per a la innovació empresarial.

Últimament es parla molt d’innovació i transformació digital. És ben segur que en moltes de les converses que sorgeixen entre empresaris per a analitzar les situacions de crisis que travessen els seus negocis, apareixen els conceptes anteriorment esmentats. És cert que si s’aconsegueix desenvolupar una cultura d’innovació en l’empresa, aquesta estarà millor preparada per a afrontar èpoques de crisis.

Un dels motius principals d’aquesta idea, es deu al fet que aquella empresa que ha aconseguit desenvolupar un ADN innovador està acostumada a buscar solucions per a donar resposta a noves necessitats, fins i tot a crear noves necessitats i això és precisament el que necessitarà en un moment de recessió: ser capaç de detectar noves oportunitats de negoci i donar-los resposta.

La innovació és el motor de supervivència de tota empresa, i algunes de les claus per a fomentar aquesta innovació, són:

  1. La màxima implicació dels responsables d’alta direcció perquè la transformació digital sigui un èxit.
  2. La participació activa de tota l’organització.
  3. Incloure la innovació en la missió de l’empresa. Sense perdre els valors fonamentals, és important revisar la missió corporativa perquè sigui un marc que promogui la innovació i no un fre.
  4. Dissenyar una estratègia d’innovació. Si no es tenen clares les prioritats i els objectius, el projecte mancarà de rumb i estarà condemnat al fracàs.
  5. Delegar l’execució. Liderar no significa haver d’ocupar-se de tot. Innovar és un treball col·laboratiu.
  6. I finalment, fer un seguiment real dels resultats obtinguts que, si bé no arribaran, immediatament, és important saber que punt ens trobem a cada moment.

Per a dur a terme aquestes fases, és necessari tenir una estructura dins de l’empresa orientada a aconseguir els objectius marcats ja que, com han assenyalat alguns experts en aquesta àrea, la innovació i l’emprenedoria no és una cosa natural ni creatiu, sinó treball. No existeixen receptes màgiques per a innovar, però sí que hi ha algunes claus que ajuden a fomentar la innovació, com vèiem en aquest post.

Perquè un negoci sigui capaç d’innovar ha de crear una estructura que no només ho permeti sinó també incentivi que les persones siguin emprenedores. És important comptar amb les polítiques adequades i premiar la conducta emprenedora dins de l’empresa, és a dir, premiar el “intraemprendimiento”.

Para que un negocio sea capaz de innovar debe crear una estructura que no solo lo permita sino también incentive que las personas sean emprendedoras

Addicionalment, totes aquelles noves estructures i funcions creades per a la innovació hauran d’organitzar-se de forma independent al ja existent. És a dir, quan s’intenta que un equip ja existent dins de l’empresa es faci càrrec de la innovació, serà molt difícil que siguin capaces de dur a terme l’objectiu amb èxit ja que, per a l’equip en qüestió, sempre serà prioritari el que està en marxa.

Els responsables dels equips es preocuparan més del seu dia a dia i de mantenir o millorar els resultats de la forma tradicional que de tractar d’innovar ja que, a curt termini, el seu rendiment es podria veure afectat. Pel que la innovació, gairebé sempre, es veurà relegada en un segon terme.

Pel que l’estructura ideal és que ha d’haver-hi algú dins de l’empresa que la seva única missió sigui la d’innovar i, si pogués ser, que no estigués “contaminat” per la manera tradicional de treballar de la pròpia empresa.

Destacar, que no és necessari que aquesta persona tingui dedicació exclusiva, però si que tingui com a tasca principal l’exploració en la innovació.

És imprescindible que, com hem comentat en les claus analitzades, l’equip en qüestió precisin de diferents normes i mesuraments per a la tasca que duguin a terme i que existeixi un control dels resultats. Aquests resultats difícilment seran immediats però quan arribin, haurà valgut la pena tot l’esforç realitzat.

 

 

Xavier Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.