In Customer Experience

La filosofia que subjeu en les noves normatives europees respecte a la protecció de les dades personals dels ciutadans o la mes recent directiva de pagaments es percep molt clarament: retornar el control de les seves pròpies dades als ciutadans.

Informació que m’interessa com a consumidor

El Reglament incorpora diferents articles que milloren la Llei de Protecció de Dades anterior, tals com:

  • Exigeix el consentiment exprés d’aquesta, així doncs, les empreses només podran usar les dades tal com ho consent el contracte a fi que es garanteixi al consumidor que no es comercialitzarà o no es farà un altre ús d’aquests que no guardin relació contractual.
  • En CIM aquesta disposició no ens afecta perquè mai hem compartit dades personals amb terceres parts i sempre s’han usat seguint els mes alts estàndards professionals de privacitat. És a dir, només accedeixen a aquestes dades els empleats necessaris per a garantir un bon servei.
  • A més dels drets ARC (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), -aquests últims passen a dir-se “supressió” i “limitació” respectivament- inclou dos nous drets més: El dret a la rectificació i el dret a la supressió de les dades.
    Lògicament el dret de supressió de dades sol es podrà exercir després de l’extinció contractual de les parts i assegurant que no es vulnera cap altra regulació vigent que obligui a guardar la informació. És evident que aquest dret està més pensat per a plataformes digitals, xarxes socials o periòdics online.

Així i tot, en CIM hem implementat els processos necessaris per a garantir que els nostres clients puguin exercitar aquest dret arribat el cas.

  • Altres normatives i resolucions han ampliat els drets reconeguts en la RGPD com pot ser el cas dels drets digitals.

Hem adequat els nostres sistemes i procediments per a complir també amb aquestes resolucions, de manera que li atorguem la importància que requereix. Estem compromesos per a garantir que no solament els nostres clients poden exercir els seus drets, sinó que, com a custodis de les seves dades personals, poden estar segurs que posem la màxima obstinació possible a tractar-los amb la diligència que una informació tan important requereix.

Al fil dels requeriments d’aquesta nova normativa, CIM ha nomenat un delegat de Protecció de Dades que s’encarrega de vetllar pels drets dels nostres clients en funció de complir amb aquesta.

  • Un dels canvis que ha portat aquesta normativa és el canvi de l’obligatorietat d’inscriure els fitxers en l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de dades), sinó que simplement han d’estar registrats en les nostres bases de dades.

Aquest canvi, per contra, comporta un nou grup de documentació i processos que han de ser supervisats pel delegat de protecció de dades i que seran posats a la disposició de les autoritats generals en cas que sigui requerit.

Una de les millors maneres de millorar la confiança dels nostres clients és a través d’una inversió d’una estricta i transparent llei de privacitat de dades conforme a la normativa, en un format i llenguatge senzill, clar i fàcil d’entendre.

 

 

Alba Gascón
Gestió de producte
Departament de Customer experience

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.