In Andorra

La proposició de llei d’actius virtuals té el propòsit de convertir Andorra en un pol d’atracció empresarial en l’àmbit de la Tecnologia de Registres Distribuïts (TRD) i en particular de la Blockchain i les criptomonedes.

El passat 17 de gener de 2019 el parlament andorrà va aprovar la tramitació de la llei dels actius virtuals, amb el propòsit que sigui aprovada abans de la convocatòria d’eleccions el pròxim 7 d’abril.

Quin és l’objecte de la proposició de Llei dels actius virtuals? 
La proposició de llei dels actius virtuals neix sota un context d’auge globalitzat en la innovació tecnològica i d’inversions en cryptomonedes. L’objecte d’aquesta proposició de llei és clar, establir el règim jurídic dels actius digitals perquè operin dins del marc legal andorrà, així com la regulació de l’exercici de les activitats financeres i no financeres relacionades amb l’operativa els actius virtuals o digitals.
La nova regulació té alhora el propòsit que Andorra es converteixi en un pol d’atracció empresarial en l’àmbit de la Tecnologia de Registres Distribuïts (TRD) i en particular de la Blockchain i les criptomonedas, i conseqüentment repercuteixi en la desitjada diversificació i dinamització de l’economia.
La llei potencia l’ús dels serveis d’actius virtuals basats en la tecnologia Blockchain, alhora que estableix una autoritat digital d’Andorra que es compromet a oferir un procés d’autorització simplificat que sigui coherent, just i eficient, així com proporcionar confiança als mercats, mitigar els riscos i protegir la reputació del Principat d’Andorra.

Quin ha estat el criteri del Govern? 
El Govern comparteix la necessitat de crear un règim jurídic propi per als actius virtuals. No obstant això, aprecia la necessitat de l’adaptació de la nova normativa al sistema jurídic andorrà, així com la necessitat de millores tècniques, sense les quals el nou règim podria crear inseguretat jurídica.
La consideració del Govern planteja si els actius virtuals tenen la consideració de valors o altres títols negociables en mercats regulats, alhora que qüestiona si entrarà dins de l’àmbit de supervisió de l’Autoritat Financera d’Andorra (AFA). El Govern entén que la tècnica jurídica més adequada és aquella que permeti al regulador emetre resolucions, recomanacions o guies que ajudin a determinar de quin tipus d’emissió d’actius virtuals es tracta i si es considerés com a actiu financer, la qual cosa entraria dins del seu àmbit de competència i hauria de ser aprovat per aquesta autoritat. En canvi, si no constitueix un actiu financer aquest actiu podria ser supervisat per una autoritat reguladora d’actius virtuals específic que s’hauria de ser creada i regulada per llei.

Implicacions jurídiques

La tecnologia Blockchain és sens dubte un sector que presenta grans oportunitats i beneficis que haurien de potenciar-se. I al mateix temps, és una tecnologia complexa, amb moltes implicacions reguladores.
D’una banda, és una tecnologia immutable protegida criptogràficament, amb una fórmula, el hash, que garanteix que un document no sigui alterat. És una base de dades distribuïda i sincronitzada amb un mecanisme de consens automàtic, que serveix per a transmetre valor en aplicacions descentralitzades (internet ofvalue).
Hi ha diferents tipus de Blockchain, públiques, híbrides i privades, que es diferencies en els permisos que es requereixen per a participar i emetre transaccions, si bé aquest aspecte no es defineix en la proposició de llei. Andorra pretén generar un entorn segur en l’àmbit de la Blochchain, que requereix en primer lloc d’un nou marc legal al què respon la citada proposició de llei dels actius virtuals. La nova normativa hauria de resoldre les incertesa i indefinicions que planteja aquest nou paradigma tecnològic, alhora que permeti la seva adaptació a la realitat econòmica i jurídica andorrana, garantint així la necessària seguretat jurídica, responent a qüestions com, quina és la jurisdicció d’una Blockchain pública o d’un smart contract, si aquests contenen errors? quina responsabilitat tenen els tècnics que ho han executat, com es regularà la privacitat de les dades?, quina serà l’autoritat certificadora i reguladora?
En conclusió, l’operativa dels actius virtuals o digitals i en concret la tecnologia Blockchain, presenten grans possibilitats i beneficis, que la iniciativa pionera a Andorra hauria d’atreure importants inversions en els pròxims anys, garantit en tot cas un àmbit de seguretat jurídica. Seguirem amb atenció l’evolució d’aquests aspectes amb la finalitat d’assessorar els nostres clients en aquest apassionant àmbit.

 

 

 

Meritxell Alarcón
Advocada
Virtus Advocats

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.