Corporate
Mercantil – Societari

La seguretat legal i fiscal en les operacions econòmiques és un element clau de competitivitat i aporta valor a les empreses

Manel Casal

Advocat – Soci Director i Fundador
mcasal@cimtaxlegal.com
+34 621 205 685
 Manel Casal

Què fem?

La seguretat jurídica és essencial en l’activitat econòmica i malauradament el nostre sistema legal i fiscal no sempre aporten una resposta única i clara en el desenvolupament de les operacions econòmiques, el que requereix de l’adequat assessorament en la planificació de les activitats.

Alhora un correcte funcionament societari és una garantia dels drets dels accionistes i dels tercers que es relacionen amb la societat.

  
He llegit i accepto la política de privacitat

Per què CIM?

Perquè som proactius en la gestió dels afers i anticipem els reptes que cal afrontar en l’àmbit mercantil.

Perquè el sistema legal és dinàmic revisem de manera periòdica la planificació establerta de les operacions, per tal d’assolir la màxima eficiència de les operacions.

Perquè l’estructura societària ha de respondre en tot moment a les necessitats del mercat assessorem els nostres clients en les operacions societàries de reestructuració, nacionals o internacionals, així com les més eficients operacions d’inversió.

Perquè el compliment normatiu (compliance) ha esdevingut un element essencial en l’activitat econòmica, assessorem a les empreses en el degut compliment de les seves obligacions legals i fiscals.

Fusions i adquisicions

Les operacions de reestructuració empresarial tenen un vessant fiscal que requereix analitzar amb profunditat per tal d’optimitzar-ne el cost, en processos de concentració empresarial nacionals o internacionals , sota diferents fórmules que requereixen determinar l’estructura més eficient des d’una anàlisi legal i fiscal:

  • disseny de l’estratègia i suport en la negociació.
  • due diligence legal i fiscal.

Mercantil

L’activitat econòmica està íntimament lligada amb el vessant contractual de les operacions, i en aquest sentit és fonamental disposar d’un bon assessorament legal en la formalització de l’operació, tant per raons de seguretat jurídica com d’eficiència fiscal, i és en aquest sentit que el nostre assessorament es constitueix un important valor afegit a l’operativa comercial.

Assessorem als nostres clients en la negociació d’acords a nivell local i internacional de contractes de compra, venda o subministrament de béns i serveis, contractes de distribució i fabricació, així com contractes de franquícia, d’agència i de concessió de llicències.

Societari

La llei de societats de capital imposa diverses obligacions als socis i administradors de les societats, amb importants conseqüències en cas d’incompliment. Assistim als nostres clients en l’elaboració de la documentació societària i especialment en els acords dels òrgans socials, així com en la comptabilització de les operacions i l’elaboració dels comptes anuals.

Assessorament en la implementació, negociació i redacció d’acords entre els socis, així: quòrums reforçats, restriccions en la transmissió d’accions, opcions de compra i de venda, distribució de dividends, la composició dels òrgans de la societat i l’exercici dels drets de vot.

Assessorem als nostres clients en la constitució i la reestructuració de grups corporatius mitjançant la planificació i la implantació de les estructures corporatives més adequades, així com en la redacció i negociació dels contractes i documents relacionats.

Outsourcing

Les obligacions comptables, tributàries, laborals i administratives cada cop són més complexes, i requereixen d’un coneixement aprofundit i actualitzat. Assumim aquestes funcions per compte dels nostres clients. Aquest servei està adreçat fonamentalment a empreses de nova implantació o sucursals de societats estrangeres.

Family offices

Assessorem als nostres clients en l’estructuració fiscal i legal del seu patrimoni, així com ens ocupem de tots els elements necessaris per a la seva gestió.

Corporate compliance

Assessorament als nostres clients en la implementació de sistemes de monitorització eficients per a la prevenció de delictes corporatius i compliment del règim jurídic aplicable.

DEPARTAMENTS DE SUPORT

Private Tax

Corporate Tax

ACTUALITAT

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.