In Corporate

MyCIM és un espai virtual concebut per a compartir amb els nostres clients la planificació i execució dels projectes, on el client pot seguir en temps real l’estat del seu expedient.

Des de fa més d’un any venim oferint als nostres clients una eina de relació que hem batejat com MyCIM, configurada a partir de la tecnologia de Microsoft Office 365, que ens permet establir un ecosistema virtual únic i privat de relació, que integra en una sola aplicació tots els canals de comunicació amb els professionals del despatx: veu, correu, xat, videoconferència, gestió de reunions, així com, la planificació i seguiment dels projectes en curs, i una potent gestió d’arxius.

MyCIM està concebuda en la filosofia cloud, que permet al client accedir a la informació des de qualsevol lloc i dispositiu, alhora que disposem d’una aplicació per a telèfon mòbil, sense menyscapte de la seguretat i confidencialitat en l’ús de la informació, d’acord amb la nostra obligació de secret professional i dels protocols de seguretat que proporciona la companyia més important del món en sistemes informàtics, com és Microsoft©.

Atenent l’èxit de MyCIM entre els nostres clients, hem millorat les seves prestacions, amb el propòsit de contribuir al repte de digitalització que imposa a les empreses d’acord amb les directrius de la nova economia, com a element bàsic de competitivitat, i per a això tots els elements de relació amb els nostres clients es troben en format digital, si així el client ho desitja, buscant la plena competitivitat amb el seu sistema de gestió.

MyCIM és un espai virtual concebut per a compartir amb els nostres clients la planificació i execució dels projectes, on el client pot seguir en temps real l’estat del seu expedient, de la previsió de la seva evolució, obtenir el resultat dels treballs encarregats, accedir a tots els documents en tràmit o històrics, així com aportar els documents o consideracions necessàries en la gestió del projecte.

MyCIM disposa igualment d’una eina d’automatització de processos, per a aquelles tasques rutinàries que no aporten valor, la qual cosa ens permet agilitar en el temps els nostres serveis, alhora que reduir costos, amb la finalitat de presentar a cada moment els indicadors de gestió més significatius.

No tots clients tenen les mateixes necessitats , en conseqüència, configurem un MyCIM per a cada client, amb el propòsit d’adaptar-nos a les seves necessitats i a fi del seu encàrrec. No hi ha client petit per a MyCIM, ens preocupa que sigui una eina útil i que aporti valor a la nostra relació professional, i no la grandària dels nostres clients. Estarem encantats de enseñarl/e personalment les prestacions de MyCIM. Consulta’ns.

 

Manel Casal
Advocat
Departament d’organització societària

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.