Política de privacitat

 1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
CIMTAX LEGAL, S.L.P. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Butlletí

Cim Tax & Legal ofereix un servei per email o RSS, amb el qual fer arribar als subscriptors informació actualitzada sobre els nous continguts que s’afegeixen al web. Si decideix subscriure, li demanarem informació bàsica de contacte, com ara el nom i l’adreça de correu electrònic.

Vols treballar amb nosaltres?

El web de Cim Tax & Legal permet registrar si vols treballar amb nosaltres, o enviar la teva sol·licitud. Per a més detalls sobre el procés de selecció i la informació requerida, visiteu la secció «Vols treballar amb nosaltres?»

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

 

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de perill, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats de l’tractament, mantenint l’obligació de signar els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament que són exigits per la normativa vigent. Comuniquem que cedim dades als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, sempre que el client hagi consentit en aquests enviaments, amb els quals el RESPONSABLE té també subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Dades personals especialment protegides

Cim Tax & Legal no sol·licita deliberadament cap dada personal especialment protegida a través d’aquesta web si no és legalment obligatori, com per exemple en processos de selecció laboral. Les dades personals especialment protegides inclouen raça o origen ètnic, tendència política, creences religioses o d’un altre tipus, pertinença a sindicats, salut física i mental, vida sexual, antecedents policials i, en alguns casos, número de la seguretat social i informació financera. CIM Tax & Legal protegeix la confidencialitat i seguretat de la informació d’aquesta índole obtinguda en el curs de l’activitat empresarial. L’accés a aquesta informació està limitat, i s’han dissenyat procediments i polítiques per salvaguardar la informació de qualsevol pèrdua, mal ús o divulgació inadequada.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

CIMTAX LEGAL, S.L.P.. PLAÇA FRANCESC MACIA, 7 13 – 08029 BARCELONA (Barcelona) Mail de contacte cim@taxlegal.com

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de CIMTAX LEGAL, S.L.P.. PLAÇA FRANCESC MACIA, 7 13 – 08029 BARCELONA (Barcelona) Mail de contacte cim@taxlegal.com

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.