In Advisory

Les dades macroeconòmiques per al creixement de l’economia espanyola en la segona meitat de 2019 han estat inferiors als estimats inicialment el creixement del PIB trimestral en la segona meitat de 2019 s’ha mogut entre un 0,7% i un 0,5% fins a un 0,5% i un 0,4% respectivament inferior a l’esperat. Provocant un estancament del consum privat i d’inversió en actius materials i en béns d’equip, per contra, la inversió en construcció es va mantenir i les exportacions van continuar augmentant excepte les exportacions de serveis turístics.

La fase de desacceleració dels últims trimestres de 2019 es prolongarà durant els pròxims trimestres en 2020, abans d’iniciar una lleu recuperació. La demanda interna a penes aportarà un 1,2% de creixement en 2020, menys de la meitat que durant la fase de recuperació 2014-2018. Tots els agregats de la demanda creixeran a un ritme moderat, tant el consum privat (per la pèrdua de vigor de la renda disponible de les llars), com el consum públic (limitat per la situació pressupostària) i la inversió (afectada per les incerteses i el context global).

La desacceleració econòmica de 2019 provoca una lleu recuperació per a l’any vinent.

El feble comportament de la demanda interna frenarà les importacions, alhora que incentivarà la cerca de mercats en l’exterior. El resultat és que el sector exterior aportarà tres dècimes d’activitat, facilitant que el creixement del PIB se situï en el 1,5%.

Per a 2021, es preveu un creixement una mica superior, del 1,8%, gràcies als factors expansius que es manifestaran a partir de la segona meitat de l’any que ve. Tant la demanda interna (excepte els components de demanda pública) com les exportacions haurien de recuperar-se lleugerament per a aquest any. En paral·lel a l’acusada desacceleració prevista per a 2019-2020, i la frenada de les importacions, el saldo exterior (balança per compte corrent) mantindrà una posició fortament superavitaria, fent fallida la senda de deterioració anunciada en les anteriors previsions. El superàvit encara aconseguirà un sòlid 1,9% del PIB en 2021.

 

 

 

Carme Cardona
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.