Private Tax

Una bona gestió fiscal és un element clau en la competitivitat de les empreses

Carlos Muñoz

Advocat – Private Tax
cmunoz@cimtaxlegal.com
+34 670 220 769
 Carlos Muñoz

Blanca Llopart

Advocada – Private Tax
bllopart@cimtaxlegal.com
+34 621 205 704
 Blanca Llopart

Emma S. Corretger

Advocada i Economista – Private Tax
escorretger@cimtaxlegal.com
+34 670 220 769
 Emma S. Corretger

  
He llegit i accepto la política de privacitat

Què fem?

Assessorem en l’adequat compliment de les obligacions fiscals, mitjançant una acurada anàlisi de la tributació de les operacions, optimitzant-ne el seu cost, tenint en compte sempre els últims criteris d’aplicació, doncs entenem la fiscalitat com a quelcom dinàmic que exigeix una adaptació periòdica.

Per què CIM?

Per què proporcionem la millor estructuració patrimonial, tant en l’àmbit empresarial com personal, per tal d’assolir la necessària seguretat jurídica.

Per què som especialistes en la tributació empreses familiars i gestió de patrimonis, i entemem que un servei personalitzat i professional és el que aporta major valor al client.

Per què acompanyem els clients en les inspeccions fiscals, defensant els seus drets, fins a la via judicial si és necessari, o assolint acords amb l’administració tributària quan es convenient pel client.

Per què gestionem estructures societàries nacionals i internacionals, doncs l’economia és global i cal tenir igualment una visió i assessorament globals.

Fiscalitat de les societats

L’impost de societats gravita a l’entorn de la comptabilització de les operacions, la confecció dels comptes anuals, i la realització dels ajustos corresponents. Les operacions poden presentar diverses alternatives amb una incidència fiscal diferent, i per tant la correcta comptabilització de les operacions i els ajustos pertinents són la base per al compliment de la normativa fiscal i evitar tributacions excessives.

Així el nostre assessorament va adreçat a:

 • confecció dels comptes anuals: amortitzacions, deterioraments, imputació temporal, provisions, despeses no deduïbles, deduccions i bonificacions, …
 • liquidació i comptabilització de l’impost, pagaments a compte.
 • obligacions formals.
 • règims especials.
 • adquisicions i reestructuracions empresarials.
 • consolidació fiscal en grup de societats.
 • valoració en operacions vinculades.

 

Fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial.

Vetllem per assolir el menor cost fiscal en les operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat o bescanvi de valors, per assolir la millor eficiència per respondre a les exigències del mercat en permanent evolució.

 

Procediments i litigis tributaris

Assumim la direcció lletrada en els procediments tributaris dels nostres clients, tant de naturalesa litigiosa: procediments d’inspecció i requeriments d’informació tributària, recursos i reclamacions econòmic-administratives i contenciosos, delictes contra la Hisenda Pública; com de naturalesa no litigiosa: presentació de consultes davant la Direcció General de Tributs, ajuda en la preparació de la documentació relativa a les operacions amb entitats vinculades, acords sobre preus de transferència, i declaracions informatives.

 

Fiscalitat immobiliària i local

Tenim una gran experiència en operacions de transmissió i adquisició d’immobles i de finançament de projectes immobiliaris, així com en totes les qüestions relacionades amb la tributació local.

Due Diligence

Realitzem processos d’auditoria fiscal, tant per a la verificació del correcte compliment de les obligacions fiscal, com en processos d’adquisició de societats o operacions de reestructuració, als efectes de proporcionar la seguretat de les operacions proposades.

 

Fiscalitat internacional

Assessorem als nostres clients en qüestions de fiscalitat internacional, i els acompanyem en les seves inversions internacionals per oferir-los un assessorament integral en matèria fiscal.

Assessorem igualment a persones i entitats que tributen com a no residents, amb plena coordinació amb la tributació d’origen, ja sigui per activitats empresarials fora del país, treballadors desplaçats o inversions a l’estranger.

La internacionalització de la nostra economia obliga a tenir en compte la tributació de les operacions en altres jurisdiccions, considerant els Convenis de doble imposició (CDI), i altrament la normativa de no residents, el que requereix d’una adient planificació fiscal que cal incorporar en les operacions exteriors.

L’important nombre de transaccions comercials i de serveis de persones i societats estrangeres a Espanya, determina la importància d’aquest impost:

 • rendes gravades
 • condició de retenidor
 • existència d’establiment permanent
 • representant fiscal.

Disposem de despatx a Andorra per atendre les inversions en ambdós països.

Disposem de personal qualificat per atendre els nostres clients en llengua anglesa, francesa i italiana.

 

Preus de transferència

La normativa  fiscal exigeix documentar i valorar les operacions realitzades amb entitats i persones vinculades:

 • estratègia de preus de transferència intragrup.
 • mètode de valoració.
 • obligacions documentals.
 • acords amb l’administració tributària

 

Empresa familiar

Som sensibles a les específiques necessitats en l’àmbit societari i de gestió que requereixen les empreses familiars i proporcionem una planificació a mesura de les necessitats de cada situació.

DEPARTAMENTS DE SUPORT

Corporate

Wealth Management

Corporate Tax

Private Law

ACTUALITAT

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.