In Tax

El president del govern Pedro Sánchez i el líder d’Units Podemos Pablo Iglesias, segellen l’acord per als Pressupostos Generals de l’Estat de 2019 amb una bateria de severes mesures tributàries.

Aquestes són les principals mesures que han plasmat en el document de 50 pàgines que han signat.

Impost de Patrimoni
Les fortunes que superin els deu milions d’euros hauran de pagar un 1% en impost de patrimoni.
Impost de la renda de les persones Físiques
S’incrementen dos punts els tipus impositius sobre la base general per als contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 euros i quatre punts per a la part que excedeixi de 300.000 euros. El tipus estatal sobre les rendes del capital s’incrementarà en 4 punts percentuals per a aquestes rendes superiors a 140.000 euros.

Impost sobre el valor afegit
L’acord recull que els articles d’higiene femenina passin a l’IVA ssuperreduit del 4% enfront del 10% actual. Igualment, també es reduirà el tipus de gravamen als serveis veterinaris al tipus reduït 10%

Impost sobre transaccions financeres.
Es crearà un impost sobre les transaccions financeres consistents a gravar un 0,2% les operacions de compra d’accions emeses a Espanya. Queda fos la compra de deute tant públic com a privada i la compra de títols de les pimes.

Impost de Societats
Tipus mínim al 15% i rebaixa a pimes al 23%. El Govern i Units Podemos han aconseguit tancar un acord sobre l’Impost de Societats perquè la tributació efectiva es vegi menys afectada per l’ús de deduccions i bonificacions. S’exigirà una tributació mínima d’un 15% a les empreses la xifra de les quals de negocis sigui igual o superior a 20 milions d’euros, les entitats financeres i les petrolieres tindran un tipus de gravamen del 18%, es reduirà en un 5% l’exempció sobre els beneficis aconseguits a l’estranger i es disminueix el tipus nominal del 25% al 23% per a petites empreses que facturin menys d’un milió d’euros.

Major control sobre les SICAV
L’Agència Tributària assumirà la competència per declarar l’incompliment per part de les sicav dels requisits, i l’acord estableix la limitació de concentració de capital en una mateixa sicav per poder adherir-se als beneficis fiscals. D’aquesta manera es controlarà l’ús dels petits accionistes sense poder en els sicav utilitzats únicament per aconseguir el requisit del mínim de 100 accionistes en aquests vehicles. L’acord assumeix que podrà provocar una pèrdua de capital en aquestes societats però que es complirà amb el caràcter col·lectiu d’aquest vehicle d’inversió, regularitzant l’ús fraudulent.

Tributació de les SOCIMIS
Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMI) tenen el règim especial de tributació de les Institucions d’Inversió Col·lectiva. Per les rendes obtingudes en l’exercici de la seva activitat principal (lloguer i renda d’immobles) tenen un tipus de gravamen al 0%. Per les rendes que es perceben en un altre tipus d’activitats han de pagar un tipus de gravamen del 25%. S’acorda un tipus de gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts per aquest tipus d’entitats.

Impost a les tecnològiques
El Govern compleix la seva promesa de gravar a les empreses tecnològiques amb la creació d’un Impost sobre Determinats Serveis Digitals del 3% sobre la publicitat en línia, intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d’informació proporcionada per l’usuari. Aquesta taxa està destinada a les signatures amb una facturació alta: Solament tributaran aquelles companyies amb ingressos anuals totals mundials d’almenys 750 milions d’euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d’euros.

Lluita contra el frau
Límit d’1.000 euros al pagament en efectiu i prohibir les amnisties fiscals. En aquests pressupostos es recullen mesures com reduir a 1.000 euros els pagaments que empresaris i professionals puguin realitzar en efectiu en el si de la seva activitat, reforçar la normativa tributària per ser més exigents amb els paradisos fiscals, reduir a 600.000 euros la xifra per ser inclòs en la llista de morosos de la AEAT i incloure als responsables solidaris, prohibir per Llei futures amnisties fiscals, crear una unitat central de control de grans patrimonis i estudiar la rebaixa a 50.000 euros del llindar quantitatiu de punibilidad de la defraudació.

Modificar la cotització dels autònoms
Es reformarà durant el proper any el sistema de cotització dels treballadors autònoms, per vincular-ho als ingressos reals que percebin. L’acord també recull una mesura destinada a combatre l’abús de les empreses dels falsos autònoms: determinar per llei la presumpció de relació laboral per compte d’altri aquelles prestacions de serveis per a un sol client, tret que es provi efectivament que hi ha una relació d’autònoms.

L’acord també anuncia altres temes d’interès general com la pujada del salari mínim, l’ampliació del permís de paternitat, l’augment de les pensions i l’increment de la durada dels contractes de lloguer, etc… Aquests aspectes implicaran un augment de la despesa pública de 5.000 milions que seran afrontades amb la recaptació prevista per les mesures fiscals desenvolupades en aquesta nota.

 

 

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament de Tax

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.