In Wealth Management

El passat 15 de març (1) i 5 d’abril (2) els grups parlamentaris “Socialistas” i de “Unidos Podemos”, respectivament, van presentar en la Taula del Congrés de Diputats una proposició de Llei per regular el mercat dels lloguessis.

Des de l’arribada del PSOE al Govern central, es veia venir un canvi en les polítiques d’habitatge, que seguiran enfocades al mercat del lloguer enfront de la compravenda. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha confirmat que l’Executiu va a modificar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) de 2013 del Govern de Mariano Rajoy.

Ábalos ha avançat que es tornarà al contracte de 5 anys, ampliant dos més davant del contracte actual de tres anys. Bàsicament es recuperen els terminis de pròrroga obligatòria i tàcita que establia la LAU de 1994. Mentre que Podemos aposta per un contracte de 5 anys amb una pròrroga automàtica de cinc anys més.

A més, es van a regular els termes relacionats amb la fiança i les garanties addicionals que se li puguin demanar a l’inquilí i es va a reforçar la seguretat jurídica de l’arrendatari quan el propietari decideixi vendre l’immoble. Fiança obligatòria d’un mes, i es limiten les fiances o avals addicionals en funció de la renda de lloguer.
D’altra banda, perquè el propietari pugui disposar de l’habitatge llogat per a si o per a la seva família, haurà de fer-ho constar en una clàusula a la signatura del contracte.
L’inquilí no haurà d’anar-se de l’habitatge per causes alienes al compliment de les seves obligacions com, per exemple, una execució hipotecària. Si hi ha un nou propietari, l’inquilí té dret a romandre en l’habitatge almenys els cinc primers anys del contracte.

S’elimina l’obligatorietat de registrar el contracte en el Registre de la Propietat. En els casos en el qual el propietari vengui la casa llogada, l’inquilí podrà seguir vivint en ella durant el termini de vigència del contracte.

Desnonaments de lloguer i impagaments de la renda seguiran els tràmits judicials. Les disputes de menys import es podran agilitar en judicis menors per agilitar procediments.

Es diferencia entre el lloguer de temporada i la cessió de l’habitatge de curta durada (lloguer turístic). L’arrendament de temporada serà de 15 dies o més i sense serveis i es regularà per LAU. La cessió temporal serà per a arrendaments inferiors a 15 dies amb serveis anàlegs als hotelers i quedarà fora de la LAU.
Una altra de les mesures que Ábalos va avançar va ser la millora del règim fiscal associat a l’habitatge, que bàsicament anirà a reprendre el desgravament en l’IRPF per a l’inquilí. Es recupera el desgravament estatal del lloguer, per als arrendataris amb una base imposable inferior a 30.000 euros anuals.

L’altra mesura és la construcció de 20.000 habitatges d’obra nova en un termini previst de quatre a sis anys destinades al lloguer social. “Es faran en aquells municipis i localitzacions, amb demanda acreditada, en els quals el preu del lloguer s’està incrementant amb major intensitat”, va afirmar el ministre.

El govern actual ha decidit no vetar la tramitació de la proposició de llei de reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans. D’una manera o una altra, s’haurà de comptar amb les majories i seguir els terminis legals per a la seva final aprovació i posterior publicació en el BOE.

(1) PSOE:
Proposició de Llei de mesures de foment del lloguer estable d’habitatge. (122/000209)

Per a més informació: Clica aquí

(2) PODEM:
Proposició de Llei per regular els lloguers abusius i millorar les garanties i l’accés a l’habitatge en lloguer. (122/000217)

Per a més informació: Clica aquí

 

Juan Carlos Díez
Administrador de Finques
Departament de Wealth Management

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.