In Private Law

La companyia WhatsApp, que va ser adquirida per la mundialment coneguda Facebook, l’any 2014; a l’agost del 2016, va actualitzar els termes del seu servei i la política de privadesa, introduint canvis, com el fet de compartir informació dels usuaris de WhatsApp amb Facebook.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), no obstant això, ha dictaminat que en aquest intercanvi d’informació dels usuaris es van produir dues infraccions greus de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, sancionades cadascuna d’elles amb 300.000 euros, la quantia màxima corresponent a les infraccions greus declarades.

Segons l’Article 11 de la LOPD, la comunicació de dades personals exigeix el consentiment de l’afectat, que a més a més, ha de ser “lliure, específic i informat”.

La resolució de l’organisme governamental ha recollit que, exigir el consentiment com a “requisit” per fer ús de WhatsApp ,i considerant la seva “implantació social”, pot entendre’s com “quelcom que exerceix una influència real en la llibertat d’elecció de l’interessat”. Per això, ha determinat que, en aquest cas, el consentiment “no pot considerar-se lliure ni vàlid”.

Així mateix, la validesa del consentiment prestat per l’usuari depèn que aquest sigui “informat i específic”, de manera que una informació absent o insuficient “determina la manca de consentiment”.

La resolució de l’AEPD ha afirmat que la informació sobre possibles receptors de les dades, les finalitats o l’ús que es faran dels mateixos s’ofereix “de forma poc clara”, amb expressions “imprecises i inconcretes” que “no permeten deduir, sens dubte o equivocació”, la finalitat per la qual van a ser cedits.

En el cas de Facebook, la resolució estableix que la xarxa social ve utilitzant la informació d’usuaris cedida per WhatsApp “amb finalitats específiques dels seus serveis” i, en definitiva, “en benefici de la seva activitat”. L’AEPD ha explicat que Facebook destina aquestes dades amb finalitat “publicitària i de millora dels seus productes”, entre unes altres, per la qual cosa requereix d’un consentiment “lliure, específic i informat” dels usuaris per tractar-los.

Les xarxes socials són part de la nostra cultura i de la nostra societat, una plataforma que posa en discussió els límits de privadesa i l’accés a informació.

Facebook i WhatsApp són sens dubte, les xarxes socials amb major nombre d’usuaris a nivell mundial, on milions de persones tenen accés a una informació actualitzada dels seus contactes. Aquesta sanció implica que no es podrà pujar a una xarxa social una fotografia en la qual apareguin persones que no hagin prestat el seu consentiment exprés per a la captació, reproducció o publicació de la seva imatge i la seva posterior utilització (art. 2-2 de la Llei Orgànica 1/1982). Encara que, no és imprescindible que el consentiment sigui escrit, bastant que sigui inequívoc, pot implicar un problema de prova si és negat per la persona afectada. En aquesta línia, el Tribunal Suprem, en la STS 91/2017, ha establert que el fet que una imatge estigui exposada públicament en una xarxa social no significa que la mateixa pugui ser usada lliurement per tercers, sinó que exigeix el consentiment exprés del seu titular.

Així mateix, l’ús d’una imatge extreta d’una xarxa social, pot constituir una infracció de la normativa sobre protecció de dades, atès que per revelar el nom, data de naixement o una altra dada de caràcter personal, això és, qualsevol informació de persones físiques identificades o identificables (art. 3 A) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal) o qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables (art. 5.1 F del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre); es requereix la prèvia obtenció del consentiment de l’afectat.

En qualsevol cas, avui dia, els internautes no haurien d’oblidar que en l’era digital, les dades personals han estat el passaport per utilitzar serveis i eines que d’una altra manera haguessin estat cares i inaccessibles. Mentrestant, el desafiament pendent, tant per a les companyies com per als usuaris, és tornar a traçar els límits de la privadesa i que aquests resultin beneficiosos per a ambdues parts.

Iciar Vilarrubias
Advocada
Departament de Private Law

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.