Cristina BilbaoAdvocada

 

Cristina Bilbao

Advocada – Departament de Private Law

+34 934 816 980 |  Ext: 205

cbilbao@cimtaxlegal.com


Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. 

Ha cursat un Màster Oficial de la Universitat de Barcelona i diversos cursos de formació complementària en l’àmbit del dret privat i internacional a l’ICAB. 

Té una àmplia experiència professional en l’àmbit de l’exercici de l’advocacia des de l’any 2010, en despatxos multidisciplinaris, especialitzant-se en l’àmbit de dret civil privat, en matèria contractual i immobiliària; i en dret processal, en tot tipus de procediments civils, especialment aquells relatius a incompliments contractuals i execució de sentències estrangeres. 

Té una amplia experiència en l’assessorament a clients internacionals en matèria civil i mercantil, així com en la resolució de conflictes amb elements estrangers, tant en fase extrajudicial com en fase judicial, amb ple domini de les llengües alemanya i anglesa com a idioma vehicular amb els clients. 

Advocada en exercici a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) amb número de col·legiada 36.529. 

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.