In Advisory

Obstacles per a la implementació de les eines d’anàlisis de dades i com superar-los.

En els últims articles d’aquesta secció de nostra WMR ens estem centrant en la innovació empresarial i la transformació digital.

En aquest sentit destacàvem la importància que les empreses treballessin per a potenciar aquestes àrees per a afrontar l’evolució tecnològica que actualment estem vivint.

Per a això, destaquem en el seu moment les claus i estructures necessàries que ajudaran les empreses a estar més prop del seu objectiu com a innovació i transformació digital.

Comentàvem que un dels objectius de la transformació digital és disposar d’unes eines innovadores que permetin a la direcció de la societat conèixer tota la informació possible de cada àrea del negoci.

I més recentment, en el nostre article del mes de setembre, analitzem de ple els processos d’anàlisis de dades (“data analytics”) i comentem que si aquests processos permetien a les empreses estar millor preparades per a prendre decisions estratègiques i augmentar així el seu volum de negocis.

Destacàvem que la majoria d’empreses del nostre país no estaven encara equipades d’aquelles eines que permetessin una anàlisi de dades totalment fiable i innovador, ja que el principal obstacle per a totes les organitzacions es basava en la necessitat de justificar l’impacte real i tangible que una inversió d’aquest tipus pot representar.

La nostra basa per a defensar la realització d’un estudi per a determinar la viabilitat de la implementació d’aquesta mena d’eines es basa en analitzar el retorn més enllà del curt termini ja que no cal veure l’adopció d’aquestes noves eines com una reducció simple de costos mitjançant la substitució de personal dels departaments de Gestió i finances per les eines d’innovació digital.

Aquelles empreses que adopten les eines d’anàlisis de dades com la consecució d’objectius a mitjà i llarg termini, són les que tenen més èxit.

Així i tot, això no significa que l’anàlisi de dades hagi de centrar-se en prendre decisions a mitjà termini, sinó que l’anàlisi ha d’elaborar-se amb rapidesa.

Un enfocament que permeti aconseguir els objectius mitjançant la metodologia descrita anteriorment consisteix a determinar l’objectiu a aconseguir, trobar aquelles preguntes que es pretenen respondre amb exactitud per a després tornar a l’origen i determinar tant les dades necessàries com l’origen d’aquests i que tecnologia farà falta per a donar resposta a les preguntes inicales. Addicionalment, també serà necessari determinar que habilitats hauran de tenir els analistes d’aquestes dades per a poder determinar les accions a realitzar.

Seguint aquests passos, és més senzill que les empreses puguin confeccionar analítiques complint una de les premisses desenvolupades anteriorment, amb rapidesa.

Una de les preocupacions a l’hora d’implementar aquest tipus d’eines, és la fiabilitat de les anàlisis. En aquest sentit, les empreses adopten un enfocament basat en dos punts de vista temporals: A curt i a llarg termini

Addicionalment, poden concretar analítiques per a una àrea específica que tindrà impacte en l’estratègia a seguir. Així, les companyies implementen nous models basats ​​en conductes per a la planificació i la previsió, oferint resultats ràpids i tangibles al mateix temps que creen una cultura analítica en l’organització.

Una de les preocupacions a l’hora d’implementar aquest tipus d’eines, és la fiabilitat de les anàlisis. En aquest sentit, les empreses adopten un enfocament basat en dos punts de vista temporals sobre la seva estratègia d’anàlisi i informació:

  • A llarg termini: Els departaments de gestió i finances són capaces de desenvolupar bases de dades amb les dades financeres i de planificació que utilitzen les àrees de negoci diàriament. Aquestes bases van acumulant aquestes dades que se supervisen periòdicament per a proporcionar la millor informació per a la presa de decisions.
  • A curt termini: Mentrestant, des dels propis departaments poden capacitar als seus equips -especialment la planificació i l’anàlisi financera- per a usar eines d’anàlisis i quadres de comandament financers de manera innovadora, experimentar amb sistemes actuals i crear noves perspectives d’anàlisis.

 

Actualment, moltes de les empreses que estan implementat aquest tipus d’eines compaginen tots dos punts de vista temporals de manera consistent. D’aquesta forma, els models predicatius que es van generant constantment seran més fiables per a la presa de decisions financeres i de gestió.

 

 

 

Xavi Puiggròs
Economista
Departamento de Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.