Wealth Management (Private Client)
Gestió de patrimonis

Una visió integral en la planificació i gestió del patrimoni dels nostres clients

Carlos Muñoz

Socio Director
Abogado

cmunoz@cimtaxlegal.com
+34 636 492 929

 cmunoz@cimtaxlegal.com

¿Què fem?

Amb independència del seu valor, la gestió del patrimoni personal requereix d’una gestió integral que incorpori tots els àmbits que determinen la seva millor protecció i rendibilitat, incorporant les exigències legals, fiscals i financeres, per una adequada planificació que n’asseguri la seva rendibilitat i seguretat, així com la seva transmissió per successió. Som especialistes en la gestió de patrimonis immobiliaris.

  
He llegit i accepto la política de privacitat

¿Per què CIM?

Perquè executem el que planifiquem, ens ocupem de la gestió del dia a dia del seu patrimoni, i controlem l’assoliment dels objectius establerts, alhora que incorporem permanentment les novetats i correccions necessàries.

En l’àmbit immobiliari ens ocupem d’una gestió integral i executem la planificació convinguda. Presentem les liquidacions fiscals, trobem arrendataris, fem la gestió dels cobraments i gestionem totes les incidències: impagaments, manteniment, reparacions, etc.

Perquè no oblidem els criteris d’eficiència i diversificació, incorporem a la planificació els aspectes financers i d’anàlisi de rendibilitat, tant en la seva diversificació com en el canvi d’inversió, per seguir els millors criteris de rendibilitat i canvis del mercat, d’acord amb el perfil establert pel client.

Perquè no hi ha patrimoni petit per a la seva gestió ens adaptem a totes les situacions, aportant el mateix nivell d’exigència de seguretat i rendibilitat.

Planificació immobiliària

Assessorem en la gestió de patrimonis immobiliaris, establint estructures d’inversió, tenint en compte els objectius legals, fiscals i financers, així com la reestructuració d’empreses i la retribució de socis.

Planificació familiar

Assessorem en la planificació d’herències, donacions o patrimoni familiar i la planificació de la successió empresarial, així com les family offices.

Planificació fiscal

Assessorem en operacions immobiliàries de compravenda de béns immobles i de societats immobiliàries. Realitzem processos de due diligence, analitzant la fiscalitat directa i indirecta de les operacions i identificant fórmules òptimes per a les adquisicions.

Assessorem en els aspectes fiscals d’operacions de béns immobles: finançament, disseny i d’estructures d’inversió.

Finançament

En l’àmbit del finançament assessorem en matèria d’instruments financers i gestió d’inversions.

Operacions de finançament immobiliari d’acord amb el disseny de les operacions immobiliàries, operacions de venda i lloguer amb opció a compra, refinançament, reestructuració de deute, etc.

Family offices

Assessorem en la constitució i gestió de family offices.

Contractació

Assistim als nostres clients en contractes civils i comercials, en la negociació i redacció de tot tipus de contractes o acords immobiliaris, inclosos els acords d’adquisició o transmissió d’actius immobiliaris, per vendre o arrendar immobles. Elaborem informes d’auditoria preventiva sobre actius immobiliaris que cobreixen l’aspecte civil, urbanístic, mediambiental, fiscal, laboral i de litigació.

Estructures d’inversió

Assessorem els nostres clients en la constitució de SOCIMI i fons d’inversió immobiliària i d’estructures d’inversió i gestió, tenint en compte els objectius legals, fiscals i financers dels clients.

Descripció de funcions: assessorament en la planificació i l’assessorament fiscal, en eines de gestió d’inversions tant financeres com empresarials; amb especial atenció a la inversió, tinença i desinversió d’actius immobiliaris, la constitució i gestió de patrimonis familiars organitzats (family offices); estructuració de patrimoni familiar, protocols familiars i altres instruments.

DEPARTAMENTS DE SUPORT

Tax

Corporate

Advisory

Litigation

Private Law

Tax

Corporate

Advisory

Litigation

Private Law

ACTUALITAT

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.