Wealth Management (Private Client)
Gestió de patrimonis

Una visió integral en la planificació i gestió del patrimoni dels nostres clients

Carlos Muñoz

Advocat – Soci Director i Fundador
cmunoz@cimtaxlegal.com
+34 636 492 929
 Carlos Muñoz

Juan Carlos Díez Terán

Administrador de finques – Wealth Management
jcdiez@cimtaxlegal.com
+34 621 205 705
 Juan Carlos Díez

  
He llegit i accepto la política de privacitat

¿Què fem?

Amb independència del seu valor, la gestió del patrimoni personal requereix d’una gestió integral que incorpori tots els àmbits que determinen la seva millor protecció i rendibilitat, incorporant les exigències legals, fiscals i financeres, per una adequada planificació que n’asseguri la seva rendibilitat i seguretat, així com la seva transmissió per successió. Som especialistes en la gestió de patrimonis immobiliaris.

¿Per què CIM?

Perquè executem el que planifiquem, ens ocupem de la gestió del dia a dia del seu patrimoni, i controlem l’assoliment dels objectius establerts, alhora que incorporem permanentment les novetats i correccions necessàries.

En l’àmbit immobiliari ens ocupem d’una gestió integral i executem la planificació convinguda. Presentem les liquidacions fiscals, trobem arrendataris, fem la gestió dels cobraments i gestionem totes les incidències: impagaments, manteniment, reparacions, etc.

Perquè no oblidem els criteris d’eficiència i diversificació, incorporem a la planificació els aspectes financers i d’anàlisi de rendibilitat, tant en la seva diversificació com en el canvi d’inversió, per seguir els millors criteris de rendibilitat i canvis del mercat, d’acord amb el perfil establert pel client.

Perquè no hi ha patrimoni petit per a la seva gestió ens adaptem a totes les situacions, aportant el mateix nivell d’exigència de seguretat i rendibilitat.

Planificació immobiliària

Assessorem en la gestió de patrimonis immobiliaris, establint estructures d’inversió, tenint en compte els objectius legals, fiscals i financers, així com la reestructuració d’empreses i la retribució de socis.

Planificació familiar

Assessorem en la planificació d’herències, donacions o patrimoni familiar i la planificació de la successió empresarial, així com les family offices.

Planificació fiscal

Assessorem en operacions immobiliàries de compravenda de béns immobles i de societats immobiliàries. Realitzem processos de due diligence, analitzant la fiscalitat directa i indirecta de les operacions i identificant fórmules òptimes per a les adquisicions.

Assessorem en els aspectes fiscals d’operacions de béns immobles: finançament, disseny i d’estructures d’inversió.

Finançament

En l’àmbit del finançament assessorem en matèria d’instruments financers i gestió d’inversions.

Operacions de finançament immobiliari d’acord amb el disseny de les operacions immobiliàries, operacions de venda i lloguer amb opció a compra, refinançament, reestructuració de deute, etc.

Family offices

Assessorem en la constitució i gestió de family offices.

Contractació

Assistim als nostres clients en contractes civils i comercials, en la negociació i redacció de tot tipus de contractes o acords immobiliaris, inclosos els acords d’adquisició o transmissió d’actius immobiliaris, per vendre o arrendar immobles. Elaborem informes d’auditoria preventiva sobre actius immobiliaris que cobreixen l’aspecte civil, urbanístic, mediambiental, fiscal, laboral i de litigació.

Estructures d’inversió

Assessorem els nostres clients en la constitució de SOCIMI i fons d’inversió immobiliària i d’estructures d’inversió i gestió, tenint en compte els objectius legals, fiscals i financers dels clients.

Descripció de funcions: assessorament en la planificació i l’assessorament fiscal, en eines de gestió d’inversions tant financeres com empresarials; amb especial atenció a la inversió, tinença i desinversió d’actius immobiliaris, la constitució i gestió de patrimonis familiars organitzats (family offices); estructuració de patrimoni familiar, protocols familiars i altres instruments.

DEPARTAMENTS DE SUPORT

Private Tax

Corporate

Corporate Tax

Private Law

ACTUALITAT

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.