Llei de l'Impost de societats
10/7/2023

Canvi de criteri favorable de la DGT sobre la qualificació com a entitats patrimonials a societats que inicien la seva activitat

Articles professionals

Laia Castellà | Abogada y Economista Manager

La Direcció General de Tributs (DGT) ha emès una resposta el 12 d'abril de 2023, en relació amb l'article 21.3 de la Llei de l'Impost de societats (LIS), que marca un canvi de criteri significatiu. Això té un impacte important en relació a la qualificació com a entitats patrimonials a societats que no han iniciat pròpiament la seva activitat.

En primer lloc, és important tenir en compte que la normativa fiscal no permet aplicar l'exempció del 95% sobre els guanys derivats de la transmissió d'una entitat participada quan es considera una societat patrimonial segons l'article 5 de la LIS.

Fins ara, la DGT havia negat l'aplicació de l'exempció del 95% en la venda de participacions de societats que, malgrat no haver iniciat formalment la seva activitat econòmica, havien completat tots els requisits previs requerits per la normativa sectorial, com l'obtenció de llicències i permisos. La DGT considerava que aquestes accions preparatòries no constituïen un inici material de l'activitat econòmica i classificava a aquestes societats com a patrimonials, negant així l'aplicació de l'exempció.

 Llei de l'Impost de societats

No obstant això, a través de la consulta V0863-23, la DGT ha canviat el seu criteri en relació a la qualificació d'aquestes societats com a entitats patrimonials. Ara reconeix que aquelles societats que han invertit temps i recursos per a obtenir els permisos i llicències requerits per la seva activitat, malgrat no haver iniciat formalment l'activitat econòmica, han de ser considerades com a empreses en funcionament. Per tant, la DGT ja no les classifica com a societats patrimonials i permet l'aplicació de l'exempció del 95%.

Fins ara, era molt freqüent el cas d'empreses promotores que abans d'iniciar materialment l'obra, havien de tramitar tot tipus de llicències i permisos i que, pel fet de no haver començat la construcció, se les considerava patrimonials. Amb aquest canvi de criteri, totes aquestes empreses ja es consideren operatives.

Aquest canvi de criteri, a part d'afectar els contribuents de l'Impost de societats, podria també tenir implicacions en l'Impost sobre el Patrimoni (IP) i l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD). En deixar de considerar a aquestes societats com a patrimonials, se'ls podria aplicar el règim fiscal d'empresa familiar.

En resum, aquest canvi de criteri de la DGT brinda noves oportunitats a les societats que inicien la seva activitat i han complert amb els requisits legals necessaris. És un pas positiu que pot tenir un impacte considerable en el panorama fiscal i empresarial, i és important estar al corrent de les implicacions i possibles beneficis que aquest nou criteri pot oferir.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.

Contacte