Reunió de gent

SOLUCIONS
Real Estate

Oferim als inversors, residents fiscals a Espanya i no residents, amb interessos en el sector immobiliari, un enfocament especialitzat i multidisciplinari per a tot tipus d'operacions: inversió, tinença i desinversió, i aspectes relacionats amb la propietat i vehicles d'inversió immobiliària, buscant l'alternativa amb millor fiscalitat.

Àrees d'intervenció

Operacions immobiliàries

Acompanyem els nostres clients en operacions relacionades amb la inversió, desinversió, promoció o explotació d'actius immobiliaris. Intervenim en operacions immobiliàries complexes, incloent-hi, entre altres, finançament i M&A immobiliari, compravendes i arrendaments de tota classe d'actius immobiliaris o operacions societàries amb subministrament immobiliari.


Assessorament en la gestió del patrimoni immobiliari

Ajudem a protegir i rendibilitzar el patrimoni immobiliari assessorant en la presa de decisions, en la seva gestió integral i en el compliment de les corresponents obligacions legals, fiscals i financeres. Ens involucrem en el projecte i en la seva gestió diària, ajudem en l'execució de l'operativa amb el millor equip pluridisciplinari que facilita el desenvolupament del negoci.


Fiscalitat directa i indirecta

Entenem la fiscalitat com una qüestió dinàmica, que exigeix una adaptació periòdica. És per això que sempre tenim en compte els últims criteris d'aplicació i, mitjançant un anàlisi cuidós, assessorem en el correcte compliment de les obligacions fiscals.

Som especialistes en impostos indirectes, com l'impost sobre el valor afegit, els impostos sobre transmissions i els actes jurídics documentats. Acompanyem els nostres clients tant en la seva activitat ordinària com en operacions de reestructuració, adquisició o desinversió, combinant el coneixement tècnic amb l'especialització sectorial.

Estructures òptimes d'inversió

Analitzem el patrimoni personal i empresarial de l'inversor, tant si és resident fiscal a Espanya com si no ho és, per determinar quina és l'estructura òptima d'inversió a mitjà i llarg termini, tant per a actius immobiliaris com per a vehicles d'inversió immobiliària.

El nostre equip

Carlos Muñoz - CIM tax & legal
Carlos Muñoz

Soci Advocat

Iker Garayeta  - CIM tax & legal
Iker Garayeta

Real Estate

Juan Carlos Díez - CIM tax & legal
Juan Carlos Díez

Property Manager Real Estate

Olga Sarrias - CIM tax & legal
Olga Sarrias

Property Manager Real Estate

Driving projects

Posa't en contacte amb nosaltres per rebre un acompanyament personalitzat del teu projecte.

Barcelona skyline