Reunió de gent

SOLUCIONS
Real Estate

Ajudem a protegir i rendibilitzar el patrimoni immobiliari assessorant en la presa de decisions, en la seva gestió integral, i en el compliment de les corresponents obligacions legals, fiscals i financeres. Ens impliquem en el projecte i en la seva gestió diària, ajudem en l'execució de l'operativa amb el millor equip pluridisciplinari que facilita el desenvolupament del negoci.

Àrees d'intervenció

Operacions immobiliàries

Acompanyem al client en l'anàlisi del mercat actual, avaluant l'oferta i la demanda de propietats en zones d'interès per a identificar tendències i implementar una estratègia personalitzada d'inversió i/o desinversió d'actius.

Intervenim en operacions immobiliàries complexes incloent, entre altres, el finançament i M&A, en compravendes i arrendaments de tota classe de propietats o operacions societàries amb subjacent immobiliari.


Assessorament en la gestió del patrimoni immobiliari

Administració recurrent de la cartera de propietats titularitat del client, amb l'objectiu de maximitzar el seu valor i rendibilitat. A aquest efecte, seguiment de les finques administrades, executant la recaptació de lloguers i el pagament de les despeses i impostos subordinats a aquest, així com mitjançant entre l'arrendador i l'arrendatari, solucionant problemes ordinaris i contrarietats que poguessin produir-se.


Processal civil

Confecció, redacció i seguiment de tota mena d'escrits processals (entre altres, demandes, contestacions, recursos i acords transaccionals), incloent aquells de caràcter exclusivament civil com a peticions inicials de procediment monitori, reclamacions de quantitat, procediments de desnonament, demandes de responsabilitat civil contractual i extracontractual, lucre cessant, danys i perjudicis, així com execucions de sentències favorables tant nacionals com estrangeres.

El nostre equip

Carlos Muñoz - CIM tax & legal
Carlos Muñoz

Soci Advocat

Iker Garayeta  - CIM tax & legal
Iker Garayeta

Real Estate

Juan Carlos Díez - CIM tax & legal
Juan Carlos Díez

Property Manager Real Estate

Olga Sarrias - CIM tax & legal
Olga Sarrias

Property Manager Real Estate

Driving projects

Posa't en contacte amb nosaltres per rebre un acompanyament personalitzat del teu projecte.

Barcelona skyline