corporate

SOLUCIONS
Corporate

Detectem les necessitats i oportunitats de la societat, amb un servei proactiu i preventiu als nostres clients, acompanyant-los i facilitant-los la presa de decisions, possibles reestructuracions i el correcte compliment de les obligacions comptables i fiscals. El coneixement de totes les vicissituds de la societat ens permet anticipar-nos a possibles incompliments dels requisits formals dels beneficis fiscals existents.

Àrees d'intervenció

Fiscalitat corporativa

Un element clau en la competitivitat de les empreses és una bona gestió fiscal. La correcta comptabilització de les operacions i els ajustos pertinents són la base per al compliment de la normativa de l'Impost sobre Societats i evitar contingències fiscals.

Operacions de reestructuració

Amb l'objectiu d'aconseguir una optimització fiscal, assessorem i implementem fusions, escissions, intercanvis, aportacions o qualsevol operació de reestructuració adequada basada en les necessitats del client, des del punt de vista econòmic, legal i fiscal.

Fiscalitat indirecta

Som especialistes en impostos indirectes, com l'impost sobre el valor afegit, impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats. Acompanyem els nostres clients tant en la seva activitat ordinària com en operacions de reestructuració, adquisició o desinversió, unint el coneixement tècnic amb l'especialització sectorial.


Procediments d'inspecció i Contenciós tributari

Gestionem les teves relacions amb l'Administració Tributària, estatal, autonòmica o local. Intervenim buscant la millor solució davant de procediments tributaris com a comprovacions o inspeccions, així com reclamacions en seu econòmico-administrativa i judicial.

Compliance fiscal

Gràcies a un coneixement profund i actualitzat de la normativa i doctrina estatal, autonòmica i local, prestem serveis en matèria de compliance, tant assessorant el seu compliment com la seva implementació.

A més, analitzem la comptabilitat de les societats, amb l'objectiu de conèixer a fons la seva operativa i poder detectar les seves fortaleses i debilitats, per tal d'analitzar la seva rendibilitat i evolució futura, així com detectar possibles deficiències per a l'aplicació dels beneficis fiscals de l'empresa familiar.

El nostre equip

Carlos Muñoz - CIM tax & legal
Carlos Muñoz

Soci Advocat

Emma S. Corretger - CIM tax & legal
Emma S. Corretger

Sòcia Advocada i Economista

Driving projects

Contacta'ns per un acompanyament personalitzat en el teu projecte.

Barcelona skyline