Política de privadesa

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
CIMTAX LEGAL, S.L.P. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions de la nostra activitat.

Newsletter

Cim Tax & Legal ofereix un servei per correu electrònic o RSS, mitjançant el qual envia als subscriptors informació actualitzada sobre els nous continguts que s'afegeixen al lloc web. Si decideixes subscriure't, et demanarem informació bàsica de contacte, com ara el nom i l'adreça de correu electrònic.

Per què motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament està legitimat segons l'article 6 del GDPR de la següent manera:

  • Amb el consentiment de l'USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístics, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que determinin la seva custòdia. Quan ja no sigui necessari, s'eliminaran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap cessió de les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per al desenvolupament i l'execució de les finalitats del tractament. En aquest cas, es manté l'obligació de signar els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament que exigeix la normativa vigent. Informem que cedim dades als nostres proveïdors de serveis relacionats amb les comunicacions, sempre que el client hagi consentit a aquests enviaments, i amb els quals el RESPONSABLE també ha signat els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Datos personalss especialment protegides

Cim Tax & Legal no sol·licita deliberadament cap dada personal especialment protegida a través d'aquesta pàgina web llevat que sigui legalment obligatori, com per exemple en processos de selecció laboral. Les dades personals especialment protegides inclouen raça o origen ètnic, tendència política, creences religioses o de qualsevol altre tipus, pertinença a sindicats, salut física i mental, vida sexual, antecedents policials i, en alguns casos, número de la seguretat social i informació financera. CIM Tax & Legal protegeix la confidencialitat i seguretat de la informació d'aquesta índole obtinguda en el curs de l'activitat empresarial. L'accés a aquesta informació està limitat i s'han dissenyat procediments i polítiques per salvaguardar la informació de qualsevol pèrdua, mal ús o divulgació inadequada.

Quins són els teus drets?

Els drets que t'assisteixen com a USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades, així com a limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si consideres que el tractament no es adequa a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

CIMTAX LEGAL, S.L.P. Avinguda Diagonal, 543. Planta 8 Edifici MGS 08029 Barcelona

Correu electrònic de contacte: cim@taxlegal.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de les dades en els camps assenyalats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, segons els quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins pels quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de CIMTAX LEGAL, S.L.P.. Avinguda Diagonal, 543. Planta 8 Edifici MGS, 08029 (Barcelona) Mail de contacto cim@taxlegal.com