Cim tax & legal
15/3/2024

Novetats en l'Impost sobre la Renda de No Residents

Articles professionals

Redacción CIM Tax & Legal

IMPORTANTS NOVETATS NORMATIVES PER ALS NO RESIDENTS, de cara a l'obertura del període de declaracions tributàries del primer trimestre de 2024.

El passat 31 de gener de 2024, es va publicar l'Ordre HAC/56/2024, per la qual es modifica entre altres, l'ordre ministerial que aprova el model 210 (autoliquidació de l'impost sobre la Renda de no residents), amb el propòsit d'elevar la qualitat de la informació fiscal i millorar l'efectivitat de les accions d'assistència, recerca i control de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Abans de la publicació d'aquesta ordre, els contribuents no residents a Espanya que obtinguessin rendiments per l'arrendament d'immobles en territori espanyol estaven obligats a presentar autoliquidacions trimestrals (Model 210). Ara, els contribuents no residents podran optar per presentar una única autoliquidació anual que inclogui tots els ingressos assolits durant l'exercici fiscal corresponent. Aquesta autoliquidació anual haurà de presentar-se entre l'1 i el 20 de gener de l'any següent.

Cim tax & legal

Encara que aquesta modificació no comporta un avantatge fiscal per al contribuent, atès que els tipus impositius es mantenen (19% per a residents a la Unió Europea i 24% per a residents en països no comunitaris), representa una simplificació del procés administratiu en atorgar l'opció de realitzar una única declaració en lloc de quatre trimestrals. Amb el corresponent estalvi de costos de gestió que pot suposar i l'efecte financer que implica el retard en el pagament dels impostos.

Aquesta mesura, persegueix la reducció de la càrrega administrativa i burocràtica a més de la millora de l'eficiència en el si de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, entitat que actualment es troba sota escrutini.

Contáctanos para un acompañamiento personalizado de tu proyecto.

Cim tax & legal